Erhvervspostdoc

Fra Højteknologifonden til InnovationsFonden

InnovationsFonden er etableret den 1. april 2014. Læs mere: www.innovationsfonden.dk


Erhvervspostdoc i Højteknologifonden/InnovationsFonden

Det er pt. ikke muligt at ansøge om erhvervspostdocs. Hold dig orienteret om fremtidige frister ved at tilmelde dig InnovationsFondens nyhedsbrev. Hvis du vil vide mere om erhvervspostdocs se nedenfor. 

En erhvervspostdoc skal styrke forskeres evne til at færdes hjemmevant på tværs af forskellige kulturer, hvor idéen er, at en forskeruddannet person anvender en del af sin tid i virksomheden og den resterende del på forskningsinstitutionen til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver.

Ansøgningsprocessen foregår i ét trin. Til ansøgningen anvendes Fondens retningslinjer og skema for erhvervspostdoc-projekter. Alle relevante skemaer og dokumenter til udarbejdelse af en ansøgning kan findes i oversigten til højre. Højteknologifonden/InnovationsFonden vejleder gerne parterne om en strukturering af en ansøgning. Læs materialet i menuen til højre, og kontakt ellers Højteknologifondens/InnovationsFondens projektleder Tilde Emilie Andersen på telefon 3363 7289 eller e-mail tea(a)hoejteknologifonden.dk.

I skal bruge et login til at uploade ansøgningen. Dette fås ved at sende en e-mail med titlen "Login" til Fondens koordinator Helene Mathiasen på projekt(a)hoejteknologifonden.dk med:

- Personnavn
- E-mail
- Arbejdsadresse
- Telefonnumre og eventuelt mobilnummer

For altid at være opdateret på seneste nyheder, kan du tilmelde dig InnovationsFondens nyhedsbrev.

Hvad er et erhvervspostdoc-projekt?

Et erhvervspostdoc-projekt bygger på en god projektide. En god ide er - set med Højteknologifondens/InnovationsFondens øjne - kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af ny højteknologi.

Projektet bygger desuden på et målrettet samarbejde mellem en eller to virksomheder og en offentlig forskningsinstitution. Projektet skal have fokus på at skabe et konkret resultat.

 

Hvad får parterne ud af at deltage i et erhvervspostdoc-projekt?

Gennem et erhvervspostdoc-projekt opnår partnerne, at:

- Erhvervspostdoc’en får et unikt kompetenceløft i sin karriereudvikling ved at kombinere sine forskningskompetencer med erfaringer og mind-set fra erhvervslivet.


- Virksomheden får mulighed for at løse nogle konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, på en ny måde, og får samtidig etableret kontakt til nye samarbejdspartnere i universitetsmiljøet.


- Den offentlige forskningsinstitution får skabt vigtige nye kontakter til erhvervslivet, og samtidig skabes der grobund for ny forskning.

 

Hvem kan søge?

Erhvervspostdoc henvender sig til talentfulde forskere i begyndelsen af deres karriere. Et erhvervspostdoc-projekt kan søges af 1 person i 1-3 år.
Erhvervspostdoc henvender sig til alle størrelser af virksomheder, og alle højteknologiske områder støttes.

 

Hvilken finansiering kræves til projektet?

Erhvervspostdoc-projektet finansieres af alle parterne med en vis portion egenfinansiering. 

 

Immaterielle rettetigheder (IPR) 

Højteknologifonden/InnovationsFonden ønsker med disse modeller for IPR standardvilkår at bidrage til at gøre det lettere for de involverede parter at indgå aftaler om fordeling af immaterielle rettigheder, der opstår i et erhvervspostdoc-projekt.

Det er ikke et krav fra Højteknologifondens/InnovationsFondens side, at disse modeller for IPR standardvilkår anvendes ved aftaleindgåelse i erhvervspostdoc-projekter. Modellerne er et tilbud til parterne rettet specifikt mod erhvervspostdoc-projekter. Parterne kan frit anvende andre aftalemodeller ved indgåelse af IPR vilkårene.

Læs mere om IPR standardvilkår  

 
Kontakt

Tilde Emilie Andersen, tlf. 3363 7289 og tea(a)hoejteknologifonden.dk eller sekretariatet på tlf. 3363 7280.


 
Højteknologifonden, Holbergsgade 14 3, 1057 København K, tlf 3363 7280info(at)hoejteknologifonden.dk