Nyhed25|02|2013

Støj fra hjertet afslører livsfarlig sygdom

Støj fra hjertet afslører livsfarlig sygdom

Ny teknologi lytter sig frem til, om et hjerte støjer for meget. Det kan være tegn på forsnævringer i hjertets blodforsyning

Der er nu med succes gennemført kliniske test på 800 hjertepatienter og frivillige forsøgspersoner.

Patientdata fra invasive hospitalsundersøgelser er blevet sammenholdt med lydoptagelser fra de samme patienter for at fastlægge overensstemmelsen mellem forsnævring og hjertestøj.

Højteknologifondsprojektet med at måle hjertelyd startede i 2008 med Acarix A/S, Aalborg Universitet (Institut for Sundhedsvidenskab og Fysiologi) og Rigshospitalet (Hjerteafdelingen). Siden er udviklingen gået stærkt.

Acarix har løbet af 2012 patentbeskyttet produktet på flere væsentlige markeder, herunder USA og Rusland. Samtidig har Acarix A/S netop hentet 27 millioner kroner i ekstra kapital.

»Udviklingsmæssigt er vi nu i gang med at modne vores prototype til produktion. Der skal blandt andet gennemføres en del test som EMC-test, elektrisk sikkerhedstest, droptest med videre for at sikre overholdelse af alle de gældende standarder. Derudover er der færdigudvikling af udstyrets brugerinterface, der skal landeversioneres og valideres,« oplyser direktør Claus B.V. Christensen til ing.dk.

Mere end 20% af befolkningen dør som følge af kranspulsåreforsnævringer i hjertet, mange uden forudgående advarsler eller symptomer.

Forsnævringer i kranspulsårerne er ofte en følge af vores livsstil, og tidlig diagnostik er vigtig for at kunne sætte ind med behandling og livsstilsændringer. Diagnosticering er i dag kostbar, invasiv, radioaktiv og omstændelig.

Den nye metode, som udvikles og afprøves i projektet, kan ændre dette ved at måle på støjen fra de forsnævrede koronararterier. Det gøres på patientens bryst – hurtigt og helt uden risici.

Læs artiklen på Ing.dk

Læs om det afsluttede Højteknologifondsprojekt her

 

Kontakt

Højteknologifonden
Kommunikations- og analysechef
Thomas Bjerre, 2090 3855

 
Højteknologifonden, Holbergsgade 14 3, 1057 København K, tlf 3363 7280info(at)hoejteknologifonden.dk