Robotter vinder frem i dansk produktion

I Danmark har vi en grundlæggende opfattelse af, at vi er langt med fremme, når det kommer til moderne teknologier. Det gælder også indenfor dansk produktion, hvor vi forestiller os, at produktionen er styret af moderne robotteknologier, der optimerer produktionen mest muligt.

Derfor vil det formentligt også komme som en overraskelse for de fleste, at 3 ud af 4 produktionsvirksomheder i 2015 ikke gjorde brug af robotteknologi overhovedet i deres produktion. Det skriver Teknologisk Institut.

Disse tal kan selvsagt virke foruroligende. For hvis danske produktionsvirksomheder ikke bruger robotteknologi i samme udstrækning som udenlandske, og ovenikøbet har tungere lønomkostninger sammenlignet med f.eks. Østeuropa og Asien, vil vi for alvor stå skidt i den globale konkurrence.

Bøtten er vendt

Noget tyder dog på, at det ikke bliver til mere end bange anelser. Teknologisk Institut har nemlig foretaget en analyse blandt 526 produktionsvirksomheder for at finde ud af, om de stadig er tilbageholdende i forhold til at tage robotteknologien i brug. Og svaret på dette spørgsmål er overordnet set et rungende nej.

Analysen, der er tilbage fra januar 2018, viser således en stigning på hele 50% i antallet af produktionsvirksomheder, der nu anvender robotteknologi i produktionen. Udviklingen sker hastigt og over en bred kam indenfor forskellige brancher.

Interessant er det også at se, at det både er store og små virksomheder, der tager robotterne i brug. Virksomhederne har i dag 6 robotter i produktionen i gennemsnit. Det bevidner om, at de virksomheder, der først åbner op for robotproduktion, også har gavn af de fordele, robotproduktionen giver.

En bred variation af robotter

Ser vi nærmere på hvilke robotter, der er tale om, viser analysen, at der anvendes alt fra simple til meget avancerede robotter. 83% af virksomhederne gør brug af simple robotter. Her er der blandt andet tale om den populære robot cobot, der er yderst simpel at programmere, og som vil kunne betjenes af enhver produktionsmedarbejder.

Betyder det så, at virksomhederne holder sig fra mere komplekse robotløsninger? Overhovedet ikke. 75% af virksomhederne, der anvender robotteknologi, gør brug af avancerede robotter, der kræver specialistkompetencer for at kunne programmeres korrekt. Endelig anvender 51% af virksomhederne komplekse løsninger, som de selv har programmeret.

Samlet set må konklusionen på Teknologisk Instituts analyse derfor være, at vi i Danmark står stærkt i en automatiseret og konkurrenceintensiv fremtid, hvor virksomheder med robotteknologi i høj grad vil vise sig som de virksomheder, der kan leve op til kundernes efterspørgsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *