IVS’er lukker i 2020

Denne artikel indeholder

Derfor lukker IVS’erne i 2020

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber (IVS). I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lovforslaget blev fremlagt d. 28. marts, vedtaget d. 9. april og trådte i kraft d. 15. april. Nuværende IVS’er har 2 år til at blive omdannet til ApS ellers bliver de tvangsopløst.

Kort om lovforslaget

Lovforslaget går overordnet ud på, at det fremadrettet ikke længere skal være muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Herudover skal eksisterende IVS’er omdannes til anpartsselskaber (ApS) eller nedlægges. Fristen for omdannelse er 2 år, hvorefter Erhvervsstyrelsen har mulighed for at fastsætte en forlænget frist. Overholdes den forlænget frist ikke, kan selskabet tvangsopløses. Lovforslaget indebærer desuden et øget incitament til at stifte eller omdanne til ApS, da kapitalkravet for ApS nu er nedsat til 40.000 kr.

 

Er det en god ide?

IVS var en selskabsform, der blev indført d. 1. januar 2014. IVS havde til formål at gøre det muligt at kunne stifte et selskab uden at stille 50.000 kr. til rådighed med det samme. Virksomhedsformens formål var at sænke adgnagsbarrierne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse og samtidig fastholde et højt gennemsigtighedsniveau i forhold til virksomhedsdrift of økonomiske forhold.

 

I lovforslaget bliver det fremhævet, at forventningen for IVS var, at det lille kapitalkrav ville bidrage til at skabe endnu bedre rammevilkår og dermed stimulere iværksætterlysten i Danmark. Hensigten var dermed, at et IVS med tiden skulle spare dette beløb op, hvorefter det ville omregistrere til et ApS. Denne hensigt blev dog ikke nødvendigvis realiseret, i det mange IVS’er blev stiftet, men langt de fleste af disse endte med at gå konkurs.

 

Erhvervsministeriet, baseret på en analyse fra september 2018 der vurderede, hvorvidt iværksætterselskabsformen er blevet brugt som tilsigtet, kom frem til noget overraskende:

  • IVS er en meget hyppigt anvendt selskabsform. Alligevel blev det vurderet, at størstedelen af IVS’er stiftet efter 2014 alligevel havde været stiftet, selv hvis IVS ikke eksisterede, og selskaberne i stedet skulle oprettes som enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber.
  • IVS’er har bidraget positivt til samfundsøkonomien, men analysen fandt frem til, at denne udvikling stadig ville finde sted, hvis IVS ikke eksisterede.
  • En meget stor del af etableret IVS’er opløses allerede efter få år, hvoraf mere end halvdelen af de opløste IVS’er er blevet tvangsopløst.

 

Analysen gik endda så langt og sagde, at IVS’er medførte en større tendens til svig og øget gæld til det offentlige set i forhold til alternative selskabsformer. Herudover blev der kommet frem til, at skatte- og afgiftsrestancerne næsten er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

 

Er det kun dårlige nyheder?

Det er et altovervejende hensyn, at det skal være nemt og billigt at stifte og drive virksomhed i Danmark. Denne betragtning går da også igen i lovforslagets drøftelser. Ved at fjerne IVS som selskabsform, og sikre omdannelse af IVS til APS, udtrykkes det også i lovforslaget, at ønsket om sørge for, at der fremover er gode rammevilkår for iværksættere i Danmark, nedsættes anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 til 40.000 kr. Dette initiativ indføres med henblik på at imødekomme iværksætternes begrænsede muligheder for at rejse kapital, men på samme tid afskrække konstruktioner, der har til formål at opbygge gæld og derefter lade selskaber opløses på samfundets regning.

 

Jeg har et IVS, hvad gør jeg?

En omdannelse af et IVS til et ApS kan ske relativt gnidningsfrit. Det foregår efter de næværende regler. Med det menes der, at der skal foretages en ændring af selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen. Dette indebærer, at man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver højere end det (i lovforslaget) påkrævet 40.000 kr. Når det så er gjort, er der krav på, at der bliver udfærdiget en revisorerklæring, der bekræfter, at kapitalen overstiger 40.000 kr.

 

Endvidere skal der afholdes en generalforsamling, vedtægterne skal tilpasses den nye selskabskapital, og dernæst skal dette anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Når det er gjort, så er et IVS ikke længere et IVS, men i stedet et ApS. Praktisk skal et IVS ændre alt fra IVS til ApS, hvad end der er tale om selve navnet, hjemmeside eller lign.

 

Selve omregistreringen af selskabet fra IVS til ApS skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvori nedenstående skal vedhæftes:

 

  • generalforsamlingsreferatet, der har vedtaget ændringen,
  • de tilpassede vedtægter og
  • en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen lever op til enten det nuværende eller det i loven fremsatte kapitalkrav.

Skal du starte et nyt selskab, bør man som oftest gå at oprette et ApS.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *