ITØkonomi

7 gode grunde til at vælge en digital bogholder

For en hvilken som helst virksomhed – ny som gammel – gælder det, at det er helt afgørende at holde overblik over sine finanser og sin økonomi. Derfor vælger mange virksomheder at ansætte en bogholder eller hyre en freelance bogholder, hvis job er at føre regnskab for virksomheden.

I dag foregår enormt meget bogføring dog digitalt. Mange virksomheder vælger at benytte sig af en digital bogholder frem for at have en reel bogholder på lønningslisten.

Du finder blandt andet en fremragende digital bogholder hos Bogføring.dk.

Når mange virksomheder er gået over til denne løsning, skyldes det, at der er en hel række gode grunde til at vælge en digital bogholder.

Denne artikel indeholder

1) Du får stadig mulighed for at skræddersy dit bogholderi

Præcis ligesom hvis du valgte at fastansætte en bogholder i din virksomhed eller outsource dit bogholderi til bogholdere uden for virksomheden, kan du også med digital bogholderi skræddersy, hvordan i hvilke hænder, processen skal foregå. Det at digitalisere bogholderiet betyder altså ikke, at du mister kontrollen. Når du vælger at benytte f.eks. Bogføring.dk, kan du selv vælge, hvilke ydelser du nærmere bestemt har brug for.

Ønsker du det, kan du også outsource hele din bogføring til tjenesten. Du behøver altså ikke gå på kompromis med, hvordan tingene bliver gjort, blot fordi du vælger en digital bogholder.

Når først du har klargjort, hvilke ydelser du ønsker at få hjælp med, og om du eventuelt ønsker at outsource al din virksomheds bogføring til en digital bogholder, vil du få et fast månedligt beløb oplyst.

Du vil altså helt fra starten være klar over, hvad din virksomheds bogføringsarbejde kommer til at koste. Heraf vil det fremgå, at der også er penge at spare ved at vælge den digitale løsning frem for at have en bogholder stående på lønningslisten. Tilmed ændrer prisen sig ikke over tid.

2) Ingen fysiske bilag og nemmere adgang til alle data

Selve ordet ”bogholder” stammer fra de tider, hvor alt regnskabsarbejde foregik helt uden hjælp fra diverse former for IT. Før forskellige digitaliserede regnskabsprogrammer og hjælp fra computere, der har effektiviseret bogholderi betydeligt, førte man regnskaber manuelt i fysiske bøger.

Vedkommende som var ansat til at holde styr på og orden i disse bøger, kaldte man altså den givne virksomheds bogholder, hvoraf ordet som stadig anvendes i dag stammer. Selvom tiderne er anderledes nu, og man i dag anvender IT til at gøre bogholderi nemmere og mere effektivt, oplever mange stadig, at det eksempelvis kan være kompliceret at holde styr på mange fysiske bilag, som skal flyttes rundt fra person til person i virksomheden. I en verden fyldt med effektivt IT og digitale programmer, kan det virke meget forældet endnu at skulle håndtere fysiske dokumenter. Også dette kan en digital bogholder afhjælpe med.

Vælger du en digital bogholder, kan bilag i forskellige afskygninger sendes direkte til systemet, hvor de gemmes og opbevares – både hvis de allerede er digitale, og hvis der er tale om bilag af den fysiske slags.

Sidder du eksempelvis med en kvittering for udlæg i forbindelse med en udgift, der skal registreres i virksomhedens regnskab, kan du blot tage et billede af kvitteringen med din smartphone og på samme vis sende den til systemet. Herfra kan alle, der skal have adgang til de forskellige bilag og data tilgå det via internettet – uanset hvor de befinder sig, og hvornår de ønsker adgang. Dette skyldes den cloud-baserede teknologi. På denne måde undgås papirrod og eksempelvis forsvundne bilag.

3) En mere automatiseret proces

Der findes nogle digitale bogføringsprogrammer, som ganske vist hjælper dig godt på vej, når det kommer til bogholderi. På Bogføring.dk finder du blandt andet et gratis regnskabsprogram, som du frit kan anvende til dit bogholderi. I dag vælger mange i kraft af de forskellige programmer, der eksisterer, på egen hånd at tage sig af bogholderi uden assistance fra en egentlig bogholder.

Dette kan dog være enormt tidskrævende og stjæle tid fra andre aspekter af virksomhedsdriften. Derfor ville mange nok også erklære sig enige i, at det ville være helt enormt rart, hvis bogholderi helt kunne klare sig selv, så den dyrebare tid kunne anvendes andre steder. Og det er faktisk muligt med hjælp fra digitale bogholdere, som kan hjælpe dig til at få processen både digitaliseret og automatiseret.

Når du vælger at få hjælp af et digitalt bogholderi til at automatisere dit bogholderi, går virksomheden ind og analyserer alle de forskellige arbejdsprocesser og papirgange i din virksomhed. På baggrund af denne gennemgang hjælper tjenesten dig til at digitalisere og automatisere de dele af arbejdet, hvor det er muligt. På den måde minimeres mængden af spildtid og dobbeltarbejde og for alle medarbejderes vedkommende kan mængden af manuelt arbejde mindskes. Herudover gør dette, at risikoen for regnefejl mindskes betydeligt.

4) Fokuser på de dele af driften, du er passioneret omkring

Det at drive en virksomhed indebærer mange forskellige ting. Er du virksomhedsejer, er dette med garanti ikke en fremmet kendsgerning for dig. Opgaverne er kan være enormt forskelligartede i deres natur, men er alle alligevel afgørende, hvis man ønsker en succesfuld virksomhed.

Driver du din egen virksomhed, er det kun helt naturligt, at der er visse aspekter af driften, du dels har mere talent for og dels er mere passioneret omkring. Faktisk hænger de to ting oftest sammen. Er passionen der, yder man ofte også bedre og mere effektivt.

Synes du, at bogholderi er kedeligt og trivielt, er det derfor også spild af passion såvel som talent og produktivitet, at du skal bruge din tid her frem for på de aspekter af driften, du synes er sjovt, og som du har en passion for.

Når bogholderi digitaliseres og automatiseres, kan du lægge det kedelige arbejde fra dig og fokusere på de ting, du er god til, hvilket på sigt vil kunne mærkes ikke alene på din arbejdsglæde og motivation, men også på virksomhedens succes.

5) Få nemmere og hurtigere overblik over virksomhedens økonomi

Nogle kunne måske frygte, at man som virksomhedsejere helt kan miste overblikket over sin virksomheds regnskaber, hvis an outsourcer alt bogholderi til en digital bogholder.

Det behøver dog langt fra være tilfældet – tværtimod kan det faktisk gøre det betydeligt nemmere for dig hurtigt at få et letforståeligt overblik. Bogføring.dk tilbyder nemlig som en af deres services jævnligt at give dig en letforståelig status på din virksomheds økonomi.

Du kan nemt få overblik over præcis de aspekter, du interesserer dig for, og det gøres på baggrund af de data om økonomien, der som resultat af digitaliseringen af dit bogholderi ligger online. Du kan altså se både udviklingen i økonomien og få et øjebliksbillede af, hvordan de ser ud lige nu og her.

Overblikket får du på overskuelig vis, så du slipper for at skulle tolke på store mængder af tal i eksempelvis et excel-ark eller et lignende regnskabsprogram. At outsource dit bogholderi til en digital bogholder gør altså ikke, at du mister overblikket over økonomien – tværtimod.

6) Sammenlign din virksomhed med andre lignende virksomheder

Ikke alene giver digitaliseringen af dit bogholderi dig mulighed for at se, hvordan de går med udviklingen i din egen virksomheds økonomi – du får også en uvurderlig mulighed for at sammenligne dig med andre virksomheder, som minder om din egen, når det kommer til eksempelvis branche og størrelse.

Her kan de digitale bogholdere også give dig letforståelig og overskuelig adgang til data, der tillader dig at gøre netop at se udviklingen i din egen virksomheds økonomi i relation til udviklingen i tilsvarende virksomheders økonomi. Det kan være helt enormt fordelagtigt og ganske afgørende for en hvilken som helst virksomhedsejer at få et sådan indsigt i, hvad status er på det markedet, ens virksomhed udgør en del af.

7) Spar både penge og kostbar tid

En fordel der aldrig bør undervurderes i virksomhedssammenhænge, er muligheden for at spare penge. Som nævnt vil du, når du vælger en digital bogholder få et fast månedligt beløb, du skal betale for at få arbejdet udført. Beløbet vil ikke ændre sig over tid, og du ved derfor på forhånd, præcis hvad det vil koste dig.

Beløbets størrelse vil afhænge af, hvilke ydelser du ønsker hjælp til, og hvor stor en sum penge, du har mulighed for at spare, vil afhænge af, hvor mange penge du på nuværende tidspunkt betaler for dit bogholderi.

Disse penge behøver ikke nødvendigvis at være opgjort i form af lønninger til en bogholder på enten deltid eller fuldtid. Men kan lige så vel ses udtrykt i de timers arbejde, der på nuværende tidspunkt unødigt anvendes på bogholderi. Arbejde som kunne spares ved at digitalisere og automatisere dele af de daglige processer.

Tid penge, og når du eller dine medarbejdere bruger unødig tid på at udføre opgaver, der kunne udføres væsentligt hurtigere ved en digitalisering af nogle af opgaverne, svarer det altså til at betale overpris for at få et stykke arbejde udført.

Ikke alene kan det skærpe arbejdsglæden blandt dine medarbejdere såvel som dig selv at slippe for at lave en masse manuelt dobbeltarbejde, det kan også helt konkret spare virksomheden for penge, der kan anvendes et andet sted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *